Industrieel product ontwerpen

Industrieel product laten ontwerpen

Hoe kun je een mooi product laten ontwerpen, dat in grote aantallen is te produceren?

Dat is een vak apart, waarbij veel verschillende aspecten een rol spelen. Bij Brightbird Design Center is dit zogenaamde industrieel product design onze specialiteit, met extra aandacht voor de vormgeving. We streven naar het ontwerpen van producten van hoge kwaliteit, die in de eerste plaats perfect doen waar ze voor bedoeld zijn. De producten moeten logisch en prettig zijn in het gebruik en langdurig kunnen worden gebruikt door een degelijke constructie en de juiste materiaalkeuze. Ook duurzaamheid en kosten van het productieproces spelen hierbij een belangrijke rol.

Idee laten ontwikkelen

Het ontwikkelen van een nieuw product begint vaak met een goed idee. Dit kan een compleet nieuw productidee zijn, of een idee om een bestaand product te verbeteren. In beide gevallen beginnen we met een vrijblijvend gesprek, waarin we de uitgangspunten van de mogelijke samenwerking definiëren. Uiteraard met een geheimhoudingsafspaak. Vervolgens zal op basis van de besproken informatie een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin worden de verschillende stappen van het ontwerpproces beschreven en voorzien van een inschatting van de kosten. En dan kan het project beginnen!

Product laten ontwerpen

Ons uitgangpunt is om het productontwikkelingsproces simpel en efficiënt te houden, daarom gaan we uit van vier fasen: Strategie, Design, Constructie en Productie.

Strategie: in deze eerste fase vindt een analyse plaats van het productprincipe, van de beoogde markt en concurrenten, en van het gebruik. Na inventarisatie van mogelijke technologieën en kosten, worden strategische keuzes gemaakt en wordt een programma van eisen opgesteld.

Design: hier start de feitelijke productontwikkeling: product ideeën en concept schetsen leiden tot een functioneel model, om het werkingsprincipe van het product te bewijzen. Dit vormt de basis van waaruit door product schetsen en eerste 3D CAD computermodellen de vormgevingsrichting ontstaat.

Constructie: de gekozen vormgevingsrichting wordt door de productontwerpers in detail vastgelegd in een 3D CAD bestand, dat door technische constructeurs wordt uitgewerkt tot productietekeningen van alle onderdelen. Ter controle wordt een werkend prototype gebouwd.

Productie: er worden geschikte partners gezocht, die het product vanuit de definitieve 3D CAD bestanden en productietekeningen kunnen produceren. Tijdens het voorbereiden van de productie wordt gecontroleerd op kwaliteit. Als alles goed wordt bevonden, kan de productie van de eerste serie worden opgestart en lopen de producten van de band!

Product laten ontwerpen

Product design specialisten

Door de vele jaren ervaring hebben we een netwerk van specialisten opgebouwd, waarmee we het complete traject van de productontwikkeling voor u kunnen verzorgen. Vanaf het eerste idee tot het uiteindelijke product. Ons team van professionele product ontwerpers werkt samen met meer dan 30 nationale en internationale bedrijven. Allemaal met dezelfde ambitie: een goed ontworpen product dat wereldwijd voor een lange tijd met veel succes kan worden verkocht!

Product designer

Prototype laten maken

Tijdens het productontwikkelingsproces is het van belang nieuwe innovatieve principes te kunnen testen. Door zorgvuldige tussentijdse beoordelingen van de ontwerpen, kunnen onaangename verrassingen in een volgend stadium worden voorkomen. Hiervoor maken we gebruik van geavanceerde 3D-print technieken. Daarnaast kunnen gedetailleerde zichtmodellen, schaalmodellen en werkende prototypes worden vervaardigd door onze vaste modelmakers. Deze prototypes kunnen effectief worden ingezet bij consumententests, klantengesprekken of beurspresentaties.

Visuals en 3D-animaties laten maken

Ter ondersteuning van de communicatie naar de markt, die voor de verkoop van het nieuwe product cruciaal is, kunnen we u helpen met het vervaardigen van het visuele materiaal. Vanuit de 3D bestanden kunnen product visuals, fotografische renderings en illustraties worden gemaakt, maar ook 3D-animaties waarmee al in een vroeg stadium de eigenschappen van het nieuwe product kunnen worden uitgelegd. Wij zorgen ervoor dat alle visuele uitingen consistent in dezelfde stijl worden uitgevoerd, om een sterk merkbeeld te creëren.

De visuals en animaties kunnen worden gebruikt op de website, voor apps, voor drukwerk en verpakkingen of voor het standontwerp op de beurs. Verder kunnen ze worden toegepast bij  eventuele marktonderzoeken. De genoemde activiteiten kunnen ook afzonderlijk worden uitgevoerd.

Wat is de prijs van industrieel product ontwerp?

Vanuit onze ontwerp studio in Groningen ondersteunen onze creatieve industrieel ontwerpers uw bedrijf bij het ontwikkelen van producten met een onderscheidende en innovatieve vormgeving. Ons streven: kwalitatieve producten met een WOW-factor, die de nieuwe standaard kunnen vormen in uw markt. De prijs van de ontwerp activiteiten kan sterk verschillen. Elke aanvraag vereist een eigen specifieke aanpak. Op basis van uw wensen maken we een projectplan met een kostenschatting van de benodigde activiteiten. Altijd doelgericht en efficiënt om een aantrekkelijke prijs te kunnen garanderen.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Vergelijkbare projecten