Becton Dickinson
ReadA Compact

Full lab automation

Het tijdperk is aangebroken voor een nieuwe manier van laboratorium onderzoek. Doorzichtig kunststof schaaltjes met daarop bacteriekolonies kunnen in dit apparaat op kweek worden gezet. Het nieuwe productontwerp, de “Standalone ReadA Compact” kan de schaaltjes automatisch inlezen en op basis van een barcode sorteren. De schaaltjes worden vervolgens in een groeikamer op kweek gezet, waarbij warme lucht circuleert. Op een vooraf bepaalde tijdseenheid wordt ieder schaaltje gefotografeerd, waarbij de bacteriekolonies door middel van beeldherkenning worden geïdentificeerd. Deze data wordt vervolgens doorgestuurd naar een centrale computer. Hierdoor kan de laborant gemakkelijk de schaaltjes waar bacteriën op groeien beoordelen. Hij of zij kan zonodig met een druk op de knop een schaaltje naar een uitvoerstation sturen voor verder onderzoek.

Human centered design

Uitgangspunt voor het ontwerpen van de microbiologische apparaten is het gebruiksgemak. Voorheen moesten veel handelingen handmatig worden uitgevoerd, die nu automatisch kunnen plaatsvinden. Dit scheelt enorm veel tijd. Deze tijd kan de onderzoeker nu gebruiken voor belangrijkere taken. Het ontwerp van de verschillende modules weerspiegelt de identiteit van Becton Dickinson, waardoor de herkenbaarheid van het merk wordt versterkt. De mix tussen wit en transparant blauw geven de apparaten het gevoel van eenvoud, vriendelijke technologie en openheid. De eenvoud komt terug in de simpele belijning van de apparaten en de afwezigheid van zichtbare knoppen. Een centraal bedieningspaneel zorgt voor alle aansturing. De vriendelijke technologie komt tot uitdrukking door de afgeronde hoeken. De precisie door het zichtbaar maken van de technologie onder de blauwe kappen. De transparantie van de kappen zorgt ervoor dat te zien is dat het apparaat de schaaltjes ergens naar toe brengt. Dit geeft de gebruiker het vertrouwen dat de technologie optimaal werkt.

Goed en professioneel productontwerp
“Brightbird is flexibel en slagvaardig maar bovenal een studio met professionele ontwerpers die goede ontwerpen maken! BD is een groot deel van haar product portfolio aan het herontwerpen. Brightbird heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld in het definiëren en uitwerken van onze nieuwe product vormgeving, maar ook in het definiëren van onze “Visual Brand Language” guidelines. Brightbird is in samenwerking met sterke netwerk partners in staat om naast mooie en goede ontwerpen ook state-of-the-art mock ups en productanimaties te leveren.”
Maarten Rijken
BD Life Sciences
Vergelijkbare projecten